LogoLogo

4-star Hotels in Silvi Marina, Province of Teramo, Abruzzo

Province of Teramo

4-star Hotels Hotel Mion

 • address Via Garibaldi, 22, 64028 Silvi Marina (TE)
 • telephone +39 085 9350935
 • fax +39 085 9350864

4-star Hotels Hotel Abruzzo Marina

 • address Via Garibaldi, 196, 64028 Silvi Marina (TE)
 • telephone +39 085 930397
 • fax +39 085 930582

4-star Hotels Hotel Parco delle Rose

 • address Viale Garibaldi, 36, 64028 Silvi Marina (TE)
 • telephone +39 085 9350989
 • fax +39 085 9350987

4-star Hotels Hotel President

 • address Via L. da Vinci, 19, 64028 Silvi Marina (TE)
 • telephone +39 085 9350760
 • fax +39 085 9352190